Diseases in Telugu_Learn Telugu-13

Diseases in Telugu

రోగాలు తెలుగు లో

 

Cold జలుబు jalubu
Cough దగ్గు daggu
Medicine మందు / ఔషదం mandulu / oushadam
pain నొప్పి Noppi
head ache తలనొప్పి thala noppi

 

Wound గాయం gaayam
tubercle సెగ గడ్డ sega gadda
jandice కామెర్లు kaamerlu
asthama ఉబ్బసం ubbasam
cholera కలరా kalara

 

piles మూలశంక moolasanka
whitlow గోరుచుట్టు goaru chuTTu
eyesore కంటి కళక kalla kaLaka
itching దురద durada
leprocy కుష్టు వ్యాధి kushTu vyaadhi

 

Earache చెవిపోటు chevi poaTu
Blindness అంధత్వం / గుడ్డి andhahvam / guDDi
paralysis పక్షవాతం pakshvaatham
hiccups ఎక్కిళ్ళు vekkillu
constipation మలబద్ధకం malabaddakam

 

night blindness రే చీకటి raycheekaTi
dandruff చుండ్రు chundru
sprain బెణుకు benuku
Diarrhea అతిసారం / విరేచనాలు atisaaram / virechanaalu
dysentry రక్త విరేచనాలు rakta virechanaalu

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!