Dayaguname Maanavatvam_దయాగుణమే మానవత్వం | Telugu Moral Stories |   భాగవతం అష్టమ స్కంధంలో పోతన గారు ఓ మాటంటారు… ‘‘కారే రాజులు? రాజ్యముల్‌ గలుగవే? గర్వోన్నతిం బొందరే? వారేరీ సిరిమూటగట్టుకొని పోవం...